Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu bất thường

Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu bất thường
Minh Anh - 20:02, 04/01/2019
TheLEADERTheo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản năm 2018 cơ bản được kiểm soát, tiếp tục tăng trưởng, chưa có dấu hiệu bất thường, cực đoan lớn, cơ cấu hàng hoá đáp ứng được yêu cầu của nhiều tầng lớp người dân và thị trường.
Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu bất thường
Diện tích nhà ở hoàn thành trong năm 2018 khoảng 58 triệu m2

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong năm 2018, ngành xây dựng đã duy trì mức tăng trưởng khá với tốc độ 9,16% cho lĩnh vực xây lắp và khoảng 4% cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 24m2 sàn/người, tăng 0,6m2 sàn/người so với 2017.

Đáng chú ý, trong năm vừa qua thị trường bất động sản đã cơ bản được kiểm soát, phát triển ổn định, tiếp tục tăng trưởng, chưa có dấu hiệu bất thường, cực đoan lớn. Cơ cấu hàng hoá ngày càng đa dạng và được điều chỉnh từng bước hướng tới đáp ứng yêu cầu của nhiều tầng lớp người dân và thị trường. 

HoREA: Nhiều quan ngại về thị trường bất động sản TP. HCM năm 2019
HoREA: Nhiều quan ngại về thị trường bất động sản TP. HCM năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2018, doanh số thị trường bất động sản tăng 4,12% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp bất động sản đăng ký mới 3.300 doanh nghiệp tăng 44,2%. Tổng vốn đầu tư vào các dự án bất động sản đang triển khai đạt khoảng 3,5 - 4 triệu tỷ đồng. 

Tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tính đến tính đến quý III/2018 là 465.688 tỷ đồng, giảm 2,84% so với quý II/2018. 

Tính đến ngày 20/12/2018, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 22.825 tỷ đồng, so với lúc đỉnh điểm ở quý I/2013 đã giảm 105.723 tỷ đồng, giảm 82,24%; so với 20/12/2017 giảm 2.557 tỷ đồng, giảm 10,07%. 

Diện tích nhà ở hoàn thành trong năm 2018 khoảng 58 triệu m2. Đến nay, đã hoàn thành khoảng 5.800 căn nhà ở xã hội với tổng diện tích sàn khoảng 290.000 m2. Diện tích bình quân nhà ở đạt 24 m2 sàn/người.

Bên cạnh đó, thị trường vật liệu xây dựng được phát triển hài hòa, bảo đảm đáp ứng nhu cầu trong nước. Ngành cũng đã tập trung phát triển các vật liệu mới, thân thiện môi trường.

Bãi bỏ hơn 41% thủ tục hành chính

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong năm 2018, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ đã hoàn thành ba dự án luật gồm Luật Kiến trúc; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị.

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, ngành xây dựng đã kiến nghị bãi bỏ 5 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cùng với đó, bãi bỏ 41,3%, đơn giản hóa 47,3% và giữ nguyên 15% trên tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bộ cũng đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo mô hình bộ phận một cửa.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, quản lý nhà nước bằng quy hoạch cũng được triển khai hiệu quả. Đến nay, quy hoạch vùng tỉnh đã cơ bản phủ kín trên cả nước, đã có 58/63 địa phương được phê duyệt. 16/16 khu kinh tế ven biển, 17/26 khu kinh tế, ba khu công nghệ cao được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng. 100% thành phố, thị xã, thị trấn đã có quy hoạch chung được duyệt, tương đương 805 đồ án.

Tỉ lệ lập quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%; quy hoạch phân khu đạt khoảng 78%; quy hoạch chi tiết đạt khoảng 39% so với diện tích đất xây dựng đô thị; 58/63 địa phương phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn; 27/63 địa phương phê duyệt quy hoạch cấp nước; 20/63 địa phương phê duyệt quy hoạch thoát nước. Tỉ lệ số xã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên cả nước đạt khoảng 99% (8.926 xã);

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đô thị; quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã có nhiều chuyển biến quan trọng, từng bước bảo đảm sự phát triển đô thị hài hòa, bền vững. Năm 2018, đã có 12 đô thị được nâng loại gồm ba đô thị loại II, bốn đô thị loại III, năm đô thị loại IV. 

Đến nay, tổng số đô thị cả nước là 828 đô thị, bao gồm ba đô thị loại đặc biệt, 19 đô thị loại I, 24 đô thị loại II, 46 đô thị loại III, 85 đô thị loại IV, 652 đô thị loại V. Tỉ lệ đô thị hóa đạt 38,4%, tăng 0,9 % so với năm 2017.

Công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế - dự toán, kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan chuyên môn về xây dựng tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí. Chất lượng thẩm định ngày càng được nâng cao, tỉ lệ cắt giảm chi phí sau thẩm định dự án đạt khoảng 4,38% so với dự kiến tổng mức đầu tư. Thông qua việc thẩm định thiết kế, dự toán đã cắt giảm chi phí khoảng 2,59% so với dự toán.

Bất động sản hưởng lợi từ tăng trưởng ngành công nghiệp ô tô
Tweet
Từ khóa: Bất động sảnBất động sản 2019
Tin liên quan
  • Các đại gia bất động sản săn lùng quỹ đất mới
  • HoREA: Nhiều quan ngại về thị trường bất động sản TP. HCM năm 2019
  • Công nghệ sẽ kiến tạo cuộc chơi mới trên thị trường bất động sản
  • Người mua bất động sản hưởng lợi từ công nghệ 4.0
Nguồn: theleader.vn