Quảng Ngãi: Phê duyệt quy hoạch bãi thải tại KKT Dung Quất

.
(Xây dựng) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch bãi thải trên địa bàn KKT Dung Quất. Theo đó, các bãi thải là nơi tập kết, đổ thải các loại vật liệu đổ thải phát sinh trong quá trình khảo sát, thi công xây dựng các hạng mục, công trình và dự án trên địa bàn KKT Dung Quất đến năm 2025, phù hợp theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025.

-->

(Xây dựng) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch bãi thải trên địa bàn KKT Dung Quất. Theo đó, các bãi thải là nơi tập kết, đổ thải các loại vật liệu đổ thải phát sinh trong quá trình khảo sát, thi công xây dựng các hạng mục, công trình và dự án trên địa bàn KKT Dung Quất đến năm 2025, phù hợp theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025.


Ảnh minh họa. Nguồn: Baodautu.vn

Đối tượng đổ thải là đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp mặt đất, đào cọc móng được bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp, đất, đá, VLXD dư thừa được tái sử dụng làm vật liệu san lấp mặt bằng cho các công trình xây dựng.

Mục tiêu quy hoạch đề ra chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn trên địa bàn KKT Dung Quất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn xây dựng, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của khu vực, đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu chung về quản lý quy hoạch chất thải xây dựng trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi.

Hà Đào

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn