Năm khó khăn của thị trường bất động sản?

Năm khó khăn của thị trường bất động sản?

Dựa trên nhiều dữ liệu và tình hình hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) của năm 2018, nhiều chuyên gia nhận định thị trường BĐS 2019 tiềm ẩn rất nhiều khó khăn, lành ít dữ nhiều.